• ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
  • 210 4628117
  • Ελληνικά

Αλλαγή καπναγωγών

Μια σωστά μελετημένη καμινάδα βελτιώνει την απόδοση του λέβητα συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου!

Γιατί η καμινάδα σχετίζεται με την εξοικονόμηση καυσίμου;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των καπναγωγών είναι το φαινόμενο της υγροποίησης. Μια σωστά μελετημένα καμινάδα η οποία τηρεί όλες τις προδιαγραφές, εμποδίζει τις υγροποιήσεις.   Ένα μεγάλο ποσοστό των υγροποιημένων καυσαερίων επιστρέφει στον λέβητα με αποτέλεσμα σιγά σιγά να τον διαβρώνει.


   
Σε καμινάδες, χωρίς προηγούμενη μελέτη, προκειμένου να φτάσουν τα καυσαέρια στην εξαγωγή της καμινάδας, οι λέβητες ρυθμίζονται έτσι ώστε τα καυσαέρια να έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο την μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. 

 

Η καμινάδα η οποία έχει μελετηθεί και τοποθετηθεί σε συνάρτηση τις προδιάγραφες του λέβητα και τις απαιτήσεις του κτηρίου, συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αφού ανεβάζει τον βαθμό απόδοσης της κεντρικής θέρμανσης. 

 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός δεν  παρουσιάζονται απώλειες θερμότητας στα τοιχώματα της καμινάδας. Παράλληλα μια πιστοποιημένη ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος εμποδίζει τις υγροποιήσεις να μεταφέρουν λανθάνουσα θερμοκρασία στον εξωτερικό χώρο, καθώς και τα ιζήματα που δημιουργούνται στον λέβητα από τις συγκεκριμένες υγροποιήσεις.

 

Αντικαθιστώντας λοιπόν την παλιά ενεργοβορα καμινάδα με νέας τεχνολογίας πιστοποιημένες ανοξείδωτες διπλού τοιχώματος ελαχιστοποιούνται οι υγροποιήσεις ελαχιστοποιείτε τις υγροποιήσεις και επιτυγχάνετε την βελτιστικη λειτουργία του λέβητα εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα καυσίμου.

 

Η πολυετής ενασχόλησή μας με το χώρο των καμινάδων - καπναγωγών, σας προσφέρει τη δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής, αλλά σε κάθε περίπτωση, της ιδανικής για την περίπτωσή σας.

 

Προκειμένου να δείτε το εύρος και τις δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών στην κατηγορία αυτή, δημιουργήσαμε ειδική διαδικτυακή παρουσία www.inox-kaminades.gr έτσι ώστε να επιλέξετε με άνεση και πλήρη ενημέρωση, αυτό που θεωρείτε κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να δείτε και το σχετικό video εδώ.