• ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
  • 210 4628117
  • Ελληνικά

Διαδικασίες σύνδεσης στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Αναλαμβάνουμε κατ' εντολήν σας, τις διαδικασίες για τη σύνδεσή σας στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

  1. Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη αγωγού στην περιοχή σας.
  2. Κατάθεση αίτηση σύνδεσης Φυσικού Αερίου.
  3. Εκπονούμε ΔΩΡΕΑΝ μελέτη και προσφορά για το κόστος της εγκατάστασης.Π.Χ.: Ο Μηχανολόγος μας εξετάζει της ιδιομορφίες της κάθε εγκατάστασης και προτείνει λύσεις, με βάση την νομοθεσία και την ευκολία του πελάτη.
  4. Υπογραφή σήμαβασης με Ε.Δ.Α.Α. και Ε.Π.Α. και τοποθέτηση μετρητή Αερίου.
  5. Αναλάβουμε τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την σύνδεση (αιτήσεις, κλπ), με την Ε.Δ.Α.Α. και Ε.Π.Α. (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. & Εταιρεία Παροχής Αέριου Α.Ε.)
  6. Πραγματοποιείται η εγκατάσταση του συστήματος.
  7. Έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για την σωστή εγκατάσταση των υλικών, αλλά και για την χρήση των σωστό υλικών

Ελάτε να συζητήσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να συντάξουμε από κοινού την αίτηση σύνδεσής σας στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου. Εξειδικευμένο προσωπικό θα ασχοληθεί με την περίπτωσή σας, προτείνοντας τις καταλληλότερες λύσεις για τις ανάγκες σας.