• ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
  • 210 4628117
  • Ελληνικά

Αλλαγή παλαιάς καμινάδας σε ενεργειακή καμινάδα

Μια σωστά μελετημένη καμινάδα βελτιώνει την απόδοση του λέβητα συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση καυσίμου και χρήματος!

 

Γιατί η καμινάδα σχετίζεται με τ ην εξοικονόμηση καυσίμου;

Πριν αποφασίσουμε να αλλάξουμε το σύστημα θέρμανσης καλό είναι βελτιώσουμε την ποιότητα καύσης του λέβητα. Ένας τρόπος για να δούμε τον βαθμός απόδοσης ενός συστήματος θέρμανσης  είναι με την μέτρηση της θερμοκρασίας των αποβαλλόμενων καυσαερίων, στην έξοδος τους, (στο καπέλο). Αυτό δείχνει την σημασία που έχει η θερμοκρασία των καυσαερίων στην απόδοση του λέβητα και συνεπώς στην κατανάλωση καυσίμου.

 

Ένας λέβητας ο οποίος δουλεύει επαρκώς, καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό καύσιμο, κρατά την θερμοκρασία των καυσαερίων σταθερή, περίπου λίγο πιο πάνω από τους 100 οC στην έξοδο της καμινάδας. Σε αυτές τις θερμοκρασίες δεν υπάρχουν υγροποιήσεις που επιστρέφουν στον λέβητα, ούτε απώλεια θερμότητας από την καμινάδα.

 

Ο καπνοδόχος λοιπόν είναι σημαντικό στοιχείο τους συστήματος θέρμανσης και της απόδοσης του δεν αποτελεί απλά ένα εξωτερικό στοιχείο.

 

Γιατί η καμινάδα σχετίζεται με την εξοικονόμηση καυσίμου;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των καπναγωγών είναι το φαινόμενο της υγροποίησης. Δηλαδή τα καυσαέρια παγώνουν πριν βγουν στην ατμόσφαιρα και επιστρέφουν σε υγρή, πλέον μορφή, στον λέβητα.

 

Για να μην συμβεί η υγροποίηση στα συστήματα θέρμανσης που έχουν προβληματική καμινάδα, οι λέβητες ρυθμίζονται έτσι ώστε τα καυσαέρια να έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία στην έξοδο. Αυτό γίνεται για να μην παγώσουν τα καυσαέρια πριν φτάσουν στην εξαγωγή της καμινάδας και υγροποιηθούν. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με ένα τρόπο την αύξηση της καύσης του καυστήρα που έχει ως συνέπεια την μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. 

 

Η καμινάδα η οποία έχει μελετηθεί και τοποθετηθεί σε συνάρτηση τις προδιάγραφες του λέβητα και τις απαιτήσεις του κτηρίου, συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αφού ανεβάζει τον βαθμό απόδοσης της κεντρικής θέρμανσης. 

 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν παρουσιάζονται απώλειες θερμότητας στα τοιχώματα της καμινάδας αφού δεν μεταφέρεται λανθάνουσα θερμοκρασία στον εξωτερικό χώρο. Παράλληλα μια πιστοποιημένη ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος εμποδίζει τις υγροποιήσεις και όλες τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγονται.

 

Αντικαθιστώντας λοιπόν την παλιά ενεργοβορα καμινάδα με νέας τεχνολογίας, επιτυγχάνετε η βέλτιστη λειτουργία του λέβητα μειώνοντας έως και 30% το κόστος θέρμανσης.

 

Η πολυετής ενασχόλησή μας με το χώρο των καμινάδων - καπναγωγών, σας προσφέρει τη δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής, αλλά σε κάθε περίπτωση, της ιδανικής για την περίπτωσή σας.

 

Προκειμένου να δείτε το εύρος και τις δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών στην κατηγορία αυτή, δημιουργήσαμε ειδική διαδικτυακή παρουσία www.inox-kaminades.gr έτσι ώστε να επιλέξετε με άνεση και πλήρη ενημέρωση, αυτό που θεωρείτε κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να δείτε και το σχετικό video εδώ.