• ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
  • 210 4628117
  • Ελληνικά

Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο. Ο βαθμός αποδοτικότητας COP κυμαίνεται από 2,5~5 ανάλογα την τεχνολογία, που ερμηνεύεται ότι: για κάθε 1 kW ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνουν, οι μονάδες αποδίδουν 2,5 kW~5 kW θέρμανσης ή ψύξης.


Στο παρελθόν το αδύνατό τους σημείο ήταν η μειωμένη τους απόδοση σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες (δηλ. υψηλή θερμαντική απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος <0oC), όπου λόγω της μειωμένης συναλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον, μειώνεται η απόδοσή τους. Αυτό όμως έχει λυθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας Inverter. Χάρη στην ευελιξία λειτουργίας των κινητήρων του συμπιεστή και των ανεμιστήρων σε μεταβαλλόμενο εύρος στροφών επιτυγχάνεται:

  • η μέγιστη απόδοση του συστήματος,
  • η βελτιωμένη θερμοκρασιακή άνεση και
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση.


Με βάση την σημερινή τιμολογιακή πολιτική των ενεργειακών αγαθών, (ΔΕΗ, ΕΠΑ, Πετρέλαιο) συγκρίναμε το κόστος λειτουργίας μιας κατοικίας 100 τετρ. μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η περίοδος λειτουργίας της κατοικίας για τους 5 χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο έως Μάρτιο, με 18ώρη ημερήσια λειτουργία και χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 7 oC ~-5oC.
Εξετάστηκαν 3 διαφορετικά συστήματα θέρμανσης :

  • Αντλία Θερμότητας Αέρα – Αέρα με τεχνολογία Inverter.
  • Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα φυσικού αερίου.
  • Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα πετρελαίου.


Τα αποτελέσματα του κόστους λειτουργίας κάθε συστήματος απεικονίζονται στο γράφημα:

Πηγή: Μελέτη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτενχείου


Tα αποτελέσματα των μελετών δείχνουν την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός κεντρικού συστήματος κλιματισμού κυμαίνεται από 4.000€~8.000€, έναντι 3.000~4.000€ ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης, μπορεί το διαφορικό κόστος επένδυσης να αποσβεστεί σε 2~6 έτη από την οικονομία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.

Χρήση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση: Αξιόπιστη & Πολύ Οικονομική Λειτουργία

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλο τον τεχνικό κόσμο ότι η χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση το χειμώνα, αποτελεί την πλέον οικονομική λύση θέρμανσης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Ο λόγος που η θέρμανση με χρήση αντλιών θερμότητας είναι σημαντικά οικονομικότερος από τη συμβατική θέρμανση με καύση οφείλεται στην άντληση θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον.

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται δεν μετατρέπεται σε θερμική, (όπως συμβαίνει στις ηλεκτρικές θερμάστρες) αλλά χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού συμπιεστή και την άντληση θερμότητας από & προς το περιβάλλον.

Τα βασικά μέρη μιας αντλίας θερμότητας είναι:
1. Ο συμπιεστής (κομπρεσέρ) που συμπιέζει το αέριο και του αυξάνει τη θερμότητα λόγω συμπίεσης (2)
2. Ο συμπυκνωτής που συμπυκνώνει το συμπιεσμένο αέριο και το μετατρέπει ξανά σε υγρό, ενώ παράλληλα του αφαιρεί την πρόσθετη θερμοκρασία και τη μεταφέρει στο νερό που τον περιβάλλει (εναλλάκτης θερμότητας). (3)
3. Η βαλβίδα εκτόνωσης η οποία εκτονώνει το υγρό και το μετατρέπει σε αέριο με παράλληλη, δραματική μείωση της θερμοκρασίας του. (4)
4. Ο εξατμιστής όπου ολοκληρώνεται η εξάτμιση του εκτονωμένου υγρού. (1)
5. Ο ανεμιστήρας που μεταφέρει το ζεστό αέρα δια μέσου του εξατμιστή (εναλλάκτης θερμότητας) και τον ψύχει.

Περιβαλλοντικό κόστος ανά κατηγορία συστήματος θέρμανσης

Αναμφίβολα, εκτός από το οικονομικό κόστος, κάθε μέσο θέρμανσης συνεπάγεται και περιβαλλοντικό κόστος. Στον πιο κάτω πίνακα, φαίνεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση από κάθε σύστημα θέρμανσης.

Πηγή: Μελέτη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτενχείου

Πλεονεκτήματα Αντλίας Θερμότητας.  

(Με βάση Αντλίες Θερμόητας υψηλού βαθμού απόδοσης όπως η Delonghi)

Πάνω από 50% μείωση του ενεργειακού κόστους.

Οι αντλίες θερμότητας χαρακτηρίζονται από μια υψηλή απόδοση χάρη στη δυνατότητά τους να αντλούν ενέργεια για θέρμανση, δρόσισμά και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης απευθείας από τον αέρα, το νερό και τη γη.

 

-60% ρυπογόνες εκπομπές στην ατμόσφαιρα.

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την ιδανική απάντηση για τη δημιουργία θαλπωρής, δροσισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Αντλούν από το περιβάλλον το 75% της απαιτούμενης ενέργειας χρησιμοποιώντας μόνο το 25% από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυάται 60% μείωση των εκπομπών C02 σε σύγκριση με τα κλασικά συστήματα.

 

Συμφέρουσα επένδυση στην ιδιοκτησία σας….Αυξάνουν την αξία του ακινήτου!

Οι αντλίες θερμότητας ικανοποιούν τις ολοένα αυστηρότερες απαιτήσεις/κανονισμούς αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε ένα κτίριο αναβαθμίζοντας την ενεργειακή κλάση του.

 

Δωρεάν παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Όλες οι αντλίες θερμότητας παράγουν ζεστό νερό χρήσης. Τα μοντέλα DHW2 προσφέρουν δωρεάν ζεστό νερό χρήσης χάρη στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Κατά την διάρκεια λειτουργίας δροσισμού οι αντλίες απομακρύνουν τη θερμότητα και την υγρασία από το σπίτι και μεταφέρουν αυτή τη θερμότητα στον εξωτερικό χώρο.

 

Λειτουργία θέρμανσης έως τους -20 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία.

Η De'Longhi Professional έχει ανακαλύψει την τέλεια λύση για τη εγκατάσταση και λειτουργία των αντλιών θερμότητας σε ακραίες καιρικές συνθήκες μέχρι -20°C. Η επιλογή των πλέον κατάλληλων τεχνικών εξαρτημάτων και συμπιεστών εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους, η οποία απέχει μακράν των παραδοσιακών μονάδων. Και αυτό χωρίς τη ανάγκη χρήσης άλλου συστήματος θέρμανσης.

 

Πατήστε εδώ για τιμή στο eshop μας