• ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
  • 210 4628117
  • Ελληνικά

Πέλλετ

Τα πέλλετ ή συσσωματώματα ξύλου κατασκευάζονται από ξύλο η βιομάζα, δηλαδή από ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ. Στην Ελλάδα Πέλλετ παράγουμε και από πυρηνόξυλο.

To Πέλλετ δημιουργείται από την συμπίεση των ανωτέρω υλικών, έχει κυλινδρικό σχήμα και λεία εξωτερική επιφάνεια. Βασικό στοιχείο το Πέλλετ είναι το χαμηλό ποσοστό υγρασίας, το οποίο είναι απαραίτητο για τον υψηλό βαθμό απόδοσης. Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14961-2, για το Πέλλετ ορίζει ποσοστό υγρασίας μεταξύ 5 με 10%.

Τα pellets έχουν υψηλή θερμογόνο δύναμη (4.200 – 4.700kcal/kgr), αρκεί να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (έως 8%) και κατά την καύση τους αφήνουν ελάχιστο υπόλειμμα στάχτης (έως 1%). Επίσης το Πέλλετ έχει χαμηλό υπόλοιμα κάυσης (στάχτη), έως 1%.

Σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, τα πέλλετ ξύλου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α1, Α2 και Β. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές αντιστοιχούν στα ποιότητας Α1 πέλλετ ξύλου, τα οποία αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας καύσιμο και ιδανικό για οικιακή κατανάλωση 

Α1 = περιλαμβάνονται τα pellets ξύλου που προέρχονται από καθαρό ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, με χαμηλό περιεχόμενο τέφρας και χλωρίου. Wood pellets με σχετικά υψηλότερο ποσοστό τέφρας ή/και χλωρίου εντάσσονται στην κλάση,

Α2 = περιλαμβάνονται wood pellets από επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, κατάλοιπα ή φλοιό ξύλου με ακόμη υψηλότερα ποσοστά τέφρας.

Β = περιλαμβάνονται wood pellets από επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, κατάλοιπα ή φλοιό ξύλου με ακόμη υψηλότερα ποσοστά τέφρας σε σχέση με αυτά που συγκαταλέγονται στην κλάση Α2. 

Το Πέλλετ μπορεί με τον κατάλληλο καυστήρα να τροφοδοτήσει και ένα λέβητα πετρελαίου, έπειτα από την σχετική μετατροπή. Επίσης υπάρχουν πληθώρα προϊόντων στην θέρμανση που χρησιμοποιούν Πέλλετ, όπως σόμπες, ενεργειακά τζάκια, λέβητες Πέλλετ, Γεννήτριες ρεύματος, κ.α.

Ποιοτικές Παράμετροι

Μονάδα

DIN plus

EN plus – A1

EN plus – A2

EN – B

Διάμετρος

mm

4 ≤ D ≤ 10

6 (± 1)

6 (± 1)

6 (± 1)

Μήκος

mm

≤ 5 x D

3,15 ≤ L ≤ 40

3,15 ≤ L ≤ 40

3,15 ≤ L ≤ 40

Ειδικό Βάρος

Kg/m3

-

≥ 600

≥ 600

≥ 600

Καθαρή θερμογόνος δύναμη

Mj/Kg

≥ 18

≥ 16,5

≥ 16,5

≥ 16,5

Υγρασία

W-%

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Σκόνη

W-%

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 1

Μηχανική Αντοχή

W-%

≥ 97,7

≥ 97,7

≥ 97,7

≥ 97,7

Τέφρα

W-%

≤ 0,5

≤ 0,7

≤ 1,5

≤ 3,0

Τηκτική Συμπεριφορά Τέφρας

oC

-

≥ 1200

≥ 1100

≥ 1100

 

Πίνακας Βάση Πρότυπο Wood Pellets EN Plus 1491-2

 

Ποιοτικές Παράμετροι

Μονάδα

DIN plus

EN plus – A1

EN plus – A2

EN – B

Χλώριο

W-%

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,03

≤ 0,03

Θείο

W-%

≤ 0,04

≤ 0,04

≤ 0,05

≤ 0,05

Άζωτο

W-%

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,5

≤ 1,0

Χαλκός

mg/Kg

-

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Χρώμιο

mg/Kg

-

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Αρσενικό

mg/Kg

-

≤ 1

≤ 1

≤ 1

Κάδμιο

mg/Kg

-

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Υδράργυρος

mg/Kg

-

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Μόλυβδος

mg/Kg

-

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Νικέλιο

mg/Kg

-

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Ψευδάργυρος

mg/Kg

-

≤ 100

≤ 100

≤ 100

 

Πίνακας Βάση Πρότυπο Wood Pellets EN Plus 1491-2

 

Πυρηνόξυλο

Ο ελαιοπυρήνας (γνωστός στον τόπο μας και ως πυρήνα) είναι το στερεό προϊόν από τα ελαιοτριβεία, το οποίο παράγεται κατά την διάρκεια παραγωγής ελαιόλαδου και είναι το υποπροϊόν το οποίο εκλύεται μετά από έκθλιψη των ελιών και την εξαγωγή του ελαιόλαδου.

Ο πυρήνας έχει υψηλό ποσοστό υγρασίας που κυμαίνεται από 45 έως 65 % και λάδι το οποίο μας είναι γνωστός ως πυρηνέλαιο. Μετά από σχετική επεξεργασία ο πυρήνας μετατρέπεται σε καύσιμο υλικό, το οποίο συγκαταλέγεται στα βιοκαύσιμα.

Υψηλή ποιότητα
Το πυρηνόξυλο  θεωρείται από τα πιο αποδοτικά βιοκαύσιμα, όπως έχει πιστοποιηθεί και από μελέτες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Οικονομικότερο από τα ορυκτά καύσιμα
Αποτελεί μια από τις οικονομικότερες λύσεις για οικιακή θέρμανση, αφού, σύμφωνα με έρευνες, το πυρηνόξυλο έχει υψηλή θερμογόνο δράση.

Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου, από εργαστηριακές αναλύσεις, υπολογίζεται στις 4.700 – 5.000 Kcal / Kgr

Θερμογόνα δύναμη (επί ξηρού) : 5.063 Kcal / Kgr (ΕΜΠ – Μάιος 2000)

Μειώσεις στην απόδοση:

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως η αποδόσεις δεν είναι αυτές που αναφέρονται από το ΕΜΠ, καθώς η υγρασία του πυρηνόξυλου που χρησιμοποιείται  κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10% - 18%.

Επίσης σημαντικό η παροχή αέρα καύσης μέχρι και 50% για την επίτευξη όσο τον δυνατό καλύτερης καύσης, δημιουργία μεγάλη απώλεια θερμότητας στα καυσαέρια.

Φιλικό προς το περιβάλλον
Σημαντικό στοιχείο του πυρηνόξυλου είναι η καύση του παράγει σημαντικά χαμηλή έως μηδαμινή περιεκτικότητα του σε θείο. Επίσης σε αντίθεση με το πετρέλαιο το πυρηνόξυλο δεν περιέχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα. Επιπλέον η καύση του δεν επιβαρύνει με διοξείδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρά και αυτό διότι το διοξείδιο του ανθρακα που εκτελείται από την καύση του πυρηνόξυλου, δεσμεύονται πάλι από την φύση (χλωρίδα).

 

Πατήστε εδώ για τιμή λεβητών στερεών καυσίμων στο eshop μας

 

Πατήστες εδώ για τιμή καυστήρων Pellet στο eshop μας