• ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
  • 210 4628117
  • Ελληνικά

Ηλιοθερμία (Ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης)

Το σύστημα «Ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης» λειτουργεί υποστηρικτικά, στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης, με εξοικονόμηση ενέργεια που φτάνει και το 65%.

Η εγκατάσταση και η λειτουργιά του είναι απλή. Στην οροφή του κτηρίου τοποθετούνται συλλέκτες, όμοιοι με των ηλιακών θερμοσιφώνων, οι οποίο ζεσταίνουν νερό, το οποίο αποθηκεύεται σε ένα θερμοδοχείο (boiler). Από εκεί το σύστημα φροντίζει κατά προτεραιότητα την χρήση του ζεστού νερού στην θέρμανση ή για Ζεστό Νερό Χρήσης. 
Αν, το ηλιακό σύστημα δεν επαρκεί των αναγκών του συστήματος θέρμανσης, τότε παρακάμπτεται και τίθεται σε λειτουργία το συμβατικό συστήματα θέρμανσης.


Συμβατότητα
Τα συστήματα Ηλιακής Υποβοήθησης Θέρμανσης, συνδυάζονται με οποιαδήποτε συμβατική πηγή ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα) ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, όπως Αντλίες θερμότητας, λέβητες και σόμπες ΒιομάζαςΤο κόστος εγκατάστασης ενός ηλιοθερμικού συστήματος ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

Αξιοπιστία
Είναι μια ώριμη δοκιμασμένη τεχνολογία.

Ευκολία στην εγκατάσταση
Η τοποθέτηση ενός ηλιακού συλλέκτη και ενός θερμοδοχείου (boiler) είναι απλή.

Μειωμένη συντήρηση
Χαμηλό κόστος συντήρησης.

Γρήγορη απόσβεση
Το χαμηλό κόστος λειτουργίας σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων (πετρελαίου, αερίου pellet, κ.α.), καθιστούν την επένδυση γρήγορη αποσβέσιμη.  Προστασία περιβάλλοντος:
Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά συνέπεια και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Πόσο συνεισφέρουν τα ηλιοθερμικά στην υφιστάμενη θέρμανση;

Ο βαθμός συνεισφοράς των ηλιοθερμικών και κατ επέκταση μείωσης της χρήσης καυσίμων, εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, το υψόμετρο, τη γεωγραφική θέση, το μέγεθος της εγκατάστασης και άλλους παράγοντες. Ανάλογα με το τοπικό κλίμα και τη θέση του κτηρίου, το ηλιακό πάνελ δύναται να αιχμαλωτίσει περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια. Ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, τα ηλιοθερμικά καλύπτουν από πολύ μικρό, έως και ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των ετήσιων αναγκών θέρμανσης. Βέβαια, πολύ υψηλές καλύψεις δεν αποτελούν οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Η ιδανική σχέση κόστους - απόδοσης είναι η επίτευξη μιας κάλυψης της τάξης του 40-60% του συνολικού θερμικού φορτίου (ΖΝΧ και ΘΧ).

Παράδειγμα για το βαθμό συνεισφοράς του ηλιοθερμικού:
Ένα ηλιοθερμικό σύστημα εφαρμοσμένο και συνδυασμένο με θέρμανση δαπέδου στην Κρήτη, θα μπορεί να αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα θερμικά φορτία μηδενίζοντας τη χρήση πετρελαίου. Το ποσοστό συνεισφοράς θα είναι σαφώς μικρότερο σε αντίστοιχη περιοχή της Μακεδονίας, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι μειωμένη, σίγουρα όμως θα ξεπερνά το 50%, μείωση που είναι πολύ σημαντική για τις καταναλώσεις καυσίμων και την καθημερινή οικονομία.

Όγκος και επιφάνεια εγκατάστασης
Για την επίτευξη της κάλυψης του 40-60% του θερμικού φορτίου, με βάση τη μέση ηλιοφάνεια στην Ελλάδα και τη μέση απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης των κτιρίων, η επιφάνεια των συλλεκτών ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 20% της επιφάνειας του θερμαινόμενου χώρου, ενώ ο απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης είναι περίπου δεκαπλάσιος, υπολογισμένος σε λίτρα. Για μία οικία δηλαδή 100τ.μ., απαιτούνται 20τ.μ. επίπεδων συλλεκτών και 1000λ. δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού (περίπου 200λ. για το ζεστό νερό χρήσης και 800λ. για το νερό θέρμανσης). Σε περίπτωση δώματος, η απαιτούμενη διαθέσιμη επιφάνεια θα πρέπει να είναι περίπου 1,5 φορά της επιφάνειας των συλλεκτών, δηλαδή περίπου 30τ.μ., ενώ για την εγκατάσταση των δοχείων αποθήκευσης απαιτούνται περίπου 3-4τ.μ..

Ένα ακόμα πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι, το μέγεθός του (και κατά συνέπεια το κόστος του) μπορεί να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη και να μεταβάλλεται εύκολα. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί αρχικά ένα σύστημα που να αναλαμβάνει κατά 30% το φορτίο της θέρμανσης και μετά από ένα χρόνο να επεκταθεί, με τοποθέτηση επιπλέον ηλιακών συλλεκτών, έτσι ώστε να καλύπτει το 60% της θέρμανσης. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εγκατάστασης ηλιοθερμικών σε νεοανεγειρόμενο κτήριο, η εξοικονόμηση χρημάτων είναι μεγαλύτερη: Επειδή ένα ποσοστό της θερμικής ισχύος που χρειάζεται το αναλαμβάνει το ηλιοθερμικό σύστημα, το μέγεθος του συμβατικού εξοπλισμού (λέβητας και καυστήρας) που απαιτείται να εγκατασταθεί είναι μικρότερο. Ένα μέρος δηλαδή των χρημάτων που επενδύονται για την ηλιοθερμία, εξοικονομούνται από την πρώτη μέρα, κατά την αγορά του βασικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμηθεί η αγορά λέβητα ισχύος 20ΚW αντί για 50ΚW, εάν κατά την αρχική εγκατάσταση (νεοανεγειρόμενη οικοδομή) εγκατασταθεί και ηλιοθερμικό σύστημα με συμμετοχή 60%.

 

Πατήστε εδώ για τιμή των προϊόντων στο eshop μας